2018 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

Архангай аймагт  2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр 7 тэрбум 737,7 сая төгрөгийн өртөг бүхий 16 төсөл арга хэмжээ, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 736,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 10 төсөл арга хэмжээ, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 1 тэрбум 681,8 сая төгрөгийн өртөг бүхий 10 төсөл арга хэмжээ, Авто замын сангийн хөрөнгөөр 301,7 сая төгрөгийн хөрөнгө бүхий 11 төсөл арга хэмжээ нийт 10 тэрбум 457,3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 47  төсөл арга хэмжээний захиалагчийн хяналтыг  хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Үүнд:

Д/Д

Барилга, байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал

Ажил эхлэх , дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг /сая.төг/

2017 оны төлөвлөгөө /сая.төг/

Гүйцэтгэгч компани

Тайлбар

Ажлын гүйцэтгэл

 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

 

 

 

 

 

1

Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2012-2019

9948.4

1000.0

АКМИ холдинг ХХК

 XIII.2.1.5           Ажлын гүйцэтгэл 30%.

Барилгын ажил үргэлжилж байна.

2

Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2013

1762.1

 

Эбо  сервис ХХК

Барилга угсралтын ажил дууссан. Гадна дотор заслын ажил дутуу, ажил зогссон байна.

Барилгын ажил эхлээгүй.

3

Цаг уурын шинжилгээний өртөөний барилга /Архангай Тариат сум/

2018

98

98

 

VI.1.5

Гэрээ байгуулсан, барилгын ажил эхлэсэн.

4

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 75 ор /Архангай Хангай сум/

2012-2018

657.2

107.2

 

XIII.1.1.23

БСШУСЯ

5

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай Хангай сум/

2018-2018

532

532

 

XIII.1.1.178

БСШУСЯ

6

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Архангай Цэцэрлэг сум/

2018-2019

1500

1000

 

XIII.2.1.22

Тендер шалгаруулалтын шатанд

7

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Архангай Өлзийт сум/

2018-2019

1500

350

 

XIII.2.1.23

Тендер шалгаруулалтын шатандаа байна.

8

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал  /Архангай Хашаат сум/

2018-2019

1500

1000

 

XIII.2.1.24

Тендер шалгаруулалтын шатанд

9

Сумын төвийн доторхи хатуу хучилттай авто зам 1.7км  /Архангай Ихтамир сум/

2018-2019

2000

1000

 

XIV.1.1.22

Зам тээврийн яам

10

Дасгалын шороон замын засвар шинэчлэлт 5.7км  /Архангай Тариат сум/

2018-2018

600

600

 

XIV.1.2.5

Тендер шалгаруулалтын шатанд

11

Өгийнуур Ханхэнтийн цогцолборын ЦДАШ, 35км /Архангай  Өгийнуур сум/

2018-2018

930

930

 

XVII.1.9

Эрчим хүчний яам

12

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Архангай Цахир сум/

2018-2019

1440

868

 

XVIII.1.31

ЭМЯ, тендер шалгаруулалтын шатанд

13

Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн их засвар

2018

80.0

80.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд

14

Архангай аймгийн Хайрхан сумын дотуур байрны их засвар

2018

50.0

50.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд

15

Аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө /Архангай/

2018-2019

271.5

62.5

 

XII.4.1

 

16

Архангай аймгийн Төвшрүүлэх  сумын ЭМТ-ийн халаалтын тогооны шинэчлэл,  их засвар

2018

60.0

60.0

   

Тендер шалгаруулалтын шатанд

 

Дүн

 

22929

7737.7

 

 

 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр

 

 

 

 

1

Цахир, Төвшрүүлэх, Цэнхэр, Батцэнгэл сумдад багийн төв шинээр барих

 

265.0

265.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

3

Хангай сумын ухаа гүвээний голд модон гүүр барих

 

45.0

45.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

4

Бөх цогцолбор хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах

 

100.33

100.33

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

5

Тамир кино  театрын их засвар

 

150.0

150.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

6

72 айлын орон сууцны цэвэр усны шугам солих, 16-р байрыг цэвэр бохир усны шугамд холбох

 

60.0

60.0

 ЭСГЭЛ ХХК

 

Гэрээ байгуулах шатандаа

7

Цагдаагийн байрны засвар

 

60.0

60.0

Гурвантамир ХХК 

 

Их засварын ажил дууссан, Ашиглалтанд хүлээж авсан.

8

Төрөх эмнэлгийн засвар

 

15.7

15.7

Гурвантамир ХХК 

 

2017 онд гүйцэтгэсэн, нэмэлт санхүүжилт

9

Цэнхэр сумын Ширдэгийн голын зам засварт

 

15.0

15.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

10

Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн засвар, цэвэр бохирын шугамд холбох

 

25.0

25.0

 ЭСГЭЛ ХХК

 

Гэрээ байгуулсан, ажил гүйцэтгэж байна.

 

Дүн

 

736.0

736.0

 

 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр

 

 

 

 

1

 "Архангайд үйлдвэрлэв" худалдааны төв

2017-2019

2899.5

1200.0

Гурвантамир ХХК 

 2017 онд авсан санхүүжилт 980.0

2017 оноос дамжин хэрэгжиж байна.

2

Эрдэнэбулган сумын гудамж талбайн тохижилт засвар үйлчилгээ

2018

80.0

80.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

3

Засаг даргын Тамгын газрын урд саадны тохижилт

2018

140.0

140.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

4

Засаг даргын Тамгын газрын баруун зүүн талын саадны тохижилт

2018

22.0

22.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

5

24-н уулзвараас наран төвийн уулзвар хүртлэх саадыг солих

2018

15.813

15.813

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

6

Булган хангай хорооллоос нэгдсэн эмнэлгийн уулзвар хүртлэх, Захын уулзвараас музейн 2 талын замын гоёлын гэрэлтүүлэг

2018

41.0

41.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

7

Багшийн сургуулийн зүүн талд авто зогсоол байгуулах

2018

25.0

25.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

8

"Бурхан багшийн сэрэг" дүр цогцолбор орчны тохижилт

2018

30.0

30.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

9

Булган уулын орчны тохижилт

2018

50.0

50.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

10

Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв

2018

28.0

28.0

Ньюкон ХХК 

 

Зургийн гэрээ байгуулсан, зураг төсөл хийгдэж байна.

 

Дүн

 

3381.3

1681.8

 

 

 

Авто замын  сангийн хөрөнгөөр

 

 

 

 

1

Халзангийн даваанаас цагаан толгой хүртлэх  хайрган хучилттай авто замын засвар

2018

45.0

45.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

2

Цэцэрлэг хотын төв, доторх хайрган, хатуу хучилттай авто замын засвар, арчлалт тэмдэг тэмдэглэгээ

2018

20.5

20.5

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

3

Сансар чиглэлийн 400 у/м авто замын засвар арчилалт

2018

5.0

5.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

4

Мөнгөн-ембүү чиглэлийн 433.37 у/м авто замын засвар арчилалт

2018

5.0

5.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

5

Арслан Цохио чиглэлийн 360 у/м авто замын засвар арчилалт

2018

5.0

5.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

6

Нефтийн 27-н айлын орон сууц 36-р байрны ар талын авто машины зогсоол

2018

20.0

20.0

 

 

Ажлын даалгавар боловсруулж ХОХБТХ-д хүргүүлсэн.

7

Бортолгойн 44-46-47-50 дугаар гудамжны авто замын засвар

2018

4.0

4.0

 

 

 

8

Тариат сумын Хоргын тогоо Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх авто зам 

2018

40.0

40.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

9

Төв замын бордиур

2018

25.0

25.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

10

Булган хангай хороолол, 7-р багийг холбосон авто зам ус зайлуулах хоолой хийх

2018

105.0

85.0

 

 

Тендер шалгаруулалтын шатанд.

11

Орон нутгийн чанартай зам,гүүрийн засвар үйлчилгээ

2018

47.2

47.2

 

 

Сумдад эрх шилжсэн.

 

Дүн

 

321.7

301.7

 

 

 

 

 

 

27368.3

10457.3

 

 

 

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР