Мэдээ

2019-09-27Архангай аймагт 2019 онд хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ
2019-09-18Архангай аймагт 2019 онд хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ
2019-09-01Архангай аймагт 2019 онд хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ
2019-07-17Барилга, хот байгуулалтын яам мэдээлж байна
2019-07-17Монгол орны геодезийн сүлжээ, цэг тэмдэгт
2019-07-17Монгол орны зурагжуулалт
2019-06-20Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил хийгдэж байна
2019-06-20ЯПОН УЛСЫН ӨВСНИЙ ҮНДЭС ХӨТӨЛБӨРӨӨР НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ ЗАСВАРЛАНА
2019-06-19Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл /бүс/, суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээ шинэчлэн батлагдсан
2019-06-19Үйлчилгээ авахад шаардагдах кадастрын баримт бичиг
2019-05-31Байгууллага, иргэдэд цахимаар мэдээлэл, үйлчилгээ үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүллээ
2019-04-19ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2019-04-19ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИ ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2019-04-19АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ БУУЛГАН ШИНЭЭР БАРИХ
2019-04-18Хот тосгон болон тариалангийн газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг гүйцэтгүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулав
2019-04-03Дуудлага худалдаа явуулах журмаар эзэмшүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт, хугацаа, анхны үнэ
2019-03-29ЛАНД МЕНЕЖЕР ПРОГРММЫН ВЭБ СИСТЕМИЙН СУРГАЛТЫГ ОРОН НУТАГТАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2018-12-04АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЛАБОРАТОРИ
2018-10-032015-2018 оны Бэлчээрийн фото мониторингийн ажлын үр дүнг газрын кадастрын Land manager програм дээр оруулав
2018-10-03Бэлчээрийг зохистой ашиглуулах журмын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав
Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР