Дуудлага худалдаа явуулах журмаар эзэмшүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт, хугацаа, анхны үнэ

2019-04-03

Аймгийн 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу  Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны А/153 тоот захирамжаар дараах байршилуудад дуудлага худалдаа явуулах журмаар иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмшүүлэхээр шийдвэрлээд байна.

Газрын дуудлага худалдаа явуулах хэлбэр

Газрын байршил

Газрын зориулалт

Эзэмшүүлэх хугацаа /жил/

Газрын хэмжээ /га/

Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/

Дуудлага худалдаа явуулах он, сар, өдөр, цаг

1

Цахим дуудлага худалдаа

5-р баг Булганхангай хороолол ТОСК-ын ард талд

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ

15

0.1000

6 000 000

2019.5.16

2

5-р баг МСҮТ-ын эрэг доор

Туслах аж ахуй

15

0.2300

11 040 000

3

5-р баг Хөрөө рамын урд талд

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ

15

0.2500

15 000 000

4

5-р баг Хуучин НИК-ын ард замын урд /наранбулаг/

Үйлчилгээ

15

0.0500

3 000 000

2019.5.17

5

5-р баг Булганхангай хороолол Эм Си Эс ХХК-ны агуулахын урд талд

Үйлчилгээ

15

0.0950

5 700 000

6

Жаст ШТС-ын урд талд

Үйлчилгээ

15

0.0121

726 000

7

3-р багийн төвийн хашааны хойд талд залгаа

Халуун ус, үйлчилгээ

15

0.0256

768 000

2019.5.23

8

7-р баг Автовишюн засварын газрын урд талд залгаа

Үйлчилгээ

15

0.0260

1 560 000

9

НИК-ын арын дугуй засварын ард

Үйлчилгээ

15

0.0400

2 400 000

10

2-р баг Тодор дэлгүүрийн замын эсрэг талд

Үйлчилгээ

15

0.0400

2 400 000

2019.5.24

11

Жаст ШТС-ын зүүн талд

Газан ШТС

15

0.0500

3 000 000

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР