Аймгийн хэмжээнд 16790 иргэнд 1382,36 га газрыг өмчлүүлээд байна

2020-03-20
1. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулсан талаар
Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 2003-2019 онд 16790 иргэнд 1382,36 га газрыг өмчлүүлсэн. Газар өмчлөлийн явц 17,5 хувьтай байна.

 

Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрыг зориулалтаар авч үзвэл:

 

Иргэдэд өмчлүүлсэн газрыг зориулалтаар ангилбал

 

Гэр бүлийн хэрэгцээнд үнэ төлбөргүй

Гэр бүлийн хэрэгцээнд үнээр нь

ГБХ-Улсын чанартай авто замын дагуу

Аж ахуйн зориулалтаар давуу эрхээр

 

Газар тариалангийн зориулалтаар давуу эрхээр

Хамрах хүрээ /Хэрэгжсэн сум/

 

Аймгийн хэмжээнд

 

Тариат

 

Өндөр-Улаан

 

Эрдэнэбулган

 

Булган

 

Иргэний тоо

 

16933

 

1

 

17

 

8

 

1

 

Газрын хэмжээ /га/

 

1375,49

 

0,11

 

1.19

 

0,57

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-2019 онд газар өмчилсөн иргэдийн тоо, газрын хэмжээ /га/

Газар өмчлөлийн болон өмчилсөн газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж буй ажлын явц

2. Өмчилсөн газраа улсын бүртгэлд бүртгүүлж баталгаажуулах ажлын явц

Иргэн аймаг, сумын Засаг даргын захирамжаар газар өмчилж, улсын бүртгэлд баталгаажуулан гэрчилгээ авснаар газар нь баталгааждаг. 2019 оны байдлаар /өссөн дүнгээр/ баталгаажилт 64,3 хувьтай, 10798 иргэн өмчилсөн газраа баталгаажуулсан байна.

Өмчилсөн газраа баталгаажуулсан байдал /өссөн дүн/

 

Өмчилсөн газраа баталгаажуулсан явцыг сумаар харуулав /2019 он/

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР