Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл /бүс/, суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээ шинэчлэн батлагдсан

2020-03-20

  • Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойргоор Архангай аймаг нь Х-4, Х-5, Х-6 гэсэн ангилалд хамаарч байгаа бөгөөд тойрогт хамаарах үнэлгээгээ Засгийн газрын 182 дугааар тогтоолоор суурь үнэ, итгэлцүүрийг тогтоосон.

ХАА-н газрыг үнэлгээний тойргийн зураг,төлбөрийн хувь хэмжээг баталсан байдлыг дор үзүүлэв.

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР